banner ad
We are excited to announce that the ASP.NET Forums are moving to the new Microsoft Q&A experience. Learn more >
ASP.NET Forums/qqlivevip

About QQLive Vip

Bio:

QQlive là ứng dụng mạng xã hội phát video trực tuyến, live chat trên toàn cầu - phát trên nền tảng ứng dụng điện thoại thông minh giúp người dùng kết nối với hàng trăm ngàn Idol livestream.
QQlive là niềm đam mê của chúng tôi. Bạn sẽ luôn có khoảng thời gian tuyệt vời và hạnh phúc nhất với QQlive. Bạn có thể phát trực tiếp những khoảnh khắc thú vị của mình và trở thành một Idol hoặc tham gia các buổi phát trực tiếp của các Idol khác để trò chuyện với họ.
#IdolLiveapp #qqlive
Thông tin liên hệ QQlive
Website: https://qqlive.vip/
Địa chỉ: 469 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mail: qqlivevip@gmail.com

Links

Social

Recent Posts

  • Loading...

QQLive Vip

Member Since:Apr 13, 2021 09:43 AM
Last Visited:Dec 10, 2021 05:43 PM
Timezone:00:00:00 GMT
Location:469 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Total Posts:0

Community Recognition

qqlivevip

Has 0 points and achieved the None level

Hall of Fame|About|Details
LocationActivityPoints