banner ad
ASP.NET Forums/niemphat

About niemphat

Bio:

https://www.niemphat.vn là pháp tu dựa vào tự lực cùng tha lực. Tự lực là tâm lực của chính mình nhất tâm niệm Phật. Tha lực là những nguyện lực của 48 đại nguyện Phật A Di Ðà

Links

Social

Recent Posts

  • Loading...

niemphat

Member Since:Feb 02, 2020 04:07 AM
Last Visited:Feb 02, 2020 12:08 PM
Timezone:00:00:00 GMT
Location:Tổ 6, khu phố Vạn Hạnh, Phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu
Total Posts:0

Community Recognition

niemphat

Has 0 points and achieved the None level

Hall of Fame|About|Details
LocationActivityPoints