banner ad
We are excited to announce that the ASP.NET Forums are moving to the new Microsoft Q&A experience. Learn more >
ASP.NET Forums/laodongvietnam

About Lao động Việt Nam

Bio:

Tạp chí lao động Việt Nam ra đời với mục tiêu đăng tải, chia sẻ những kiến thức, cẩm nang chuyên sâu về lĩnh vực lao động, việc làm. Đặc biệt khai thác trọng tâm tại thị trường Việt Nam. Tạp chí cung cấp những thông tin bổ ích và quan trọng giúp doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nắm bắt được thị trường việc làm, xu thế việc làm trong tương lai. #laodong #tapchilaodong #laodongvietnam
Website: http://laodongvietnam.vn/
Phone: 02462596091
Google map: https://www.google.com/maps?cid=3726400136338874010
Fanpage: https://www.facebook.com/Lao-%C4%91%E1%BB%99ng-Vi%E1%BB%87t-Nam-101013048715070

Links

Social

Recent Posts

  • Loading...

Lao động Việt Nam

Member Since:Mar 13, 2021 03:24 PM
Last Visited:Mar 13, 2021 11:27 PM
Timezone:00:00:00 GMT
Total Posts:0

Community Recognition

laodongvietnam

Has 0 points and achieved the None level

Hall of Fame|About|Details
LocationActivityPoints