banner ad
We are excited to announce that the ASP.NET Forums are moving to the new Microsoft Q&A experience. Learn more >
ASP.NET Forums/giupviecvietnam

About Giúp việc Việt Nam

Bio:

Tạp chí giúp việc Việt Nam thành lập từ năm 2015, là thời điểm xu hướng nghề giúp việc ngày càng được thị trường quan tâm. Tạp chí đăng tải thông tin nhanh chóng về thị trường giúp việc, cung cầu dịch vụ giúp việc trong nước. Đồng thời đây là kênh chia sẻ nhiều thông tin về việc làm giúp việc mới nhất, tạo cầu nối giữa chủ nhà và người giúp việc đang tìm việc làm #giupviec #giupviecvietnam #nghegiupviec #dichvugiupviec

Links

Recent Posts

  • Loading...

Giúp việc Việt Nam

Member Since:Mar 12, 2021 10:10 AM
Last Visited:Mar 12, 2021 06:53 PM
Timezone:00:00:00 GMT
Total Posts:0

Community Recognition

giupviecvietnam

Has 0 points and achieved the None level

Hall of Fame|About|Details
LocationActivityPoints